Lagu Sekolah

BESTARI PUTRAJAYA SATU

Cemerlang Bestari Gemilang Pasti
Melahirkan Insan Berilmu
Berdaya Saing Tinggi Menjulang Visi
Bestari Putrajaya Satu
Pakar Celik IT Mahir Teknologi
Harapan Nusa Bangsa
Kepada Pertiwi Kami Berjanji
Memartabatkan Negara
Beriman Berdisiplin Beretika
Menggenggam Cita-Cita
Menempuh Arus Gelombang Kemajuan
Dengan Semangat Jaya
Cemerlang Bestari Gemilang Pasti
Melahirkan Insan Berilmu
Berdaya Saing Tinggi Menjulang Visi
Bestari Putrajaya Satu
Berketrampilan Berwawasan
Erat Teguh Padu
Dedikasi Membentuk Insan
Bestari Putrajaya Satu